bodrum escort escort bodrum malatya escort escort kayseri
RSS

Zakończenie realizacji projektu "Era inżyniera"

Po czterech latach projekt „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1 dobiegł końca. 11 grudnia 2012 r. na Politechnice Poznańskiej odbyła się konferencja, podczas której podsumowane zostały efekty realizacji projektu.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Rektor Politechniki Poznańskiej.
Następnie głos zabrali: Tomasz Bugajski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz prof. dr hab. Piotr Tryjanowski reprezentujący Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Dalsza część konferencji to wystąpienia pracowników Politechniki Poznańskiej zaangażowanych w realizację projektu "Era inżyniera".
Mgr inż. Cezary Wójcik, Koordynator projektu, opisał zadanie dot. zarządzania projektem. Prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki zaprezentował proces przygotowania, otwarcia i realizacji studiów na kierunku Mechatronika, a prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz i prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski podsumowali wdrażanie nowych specjalności lotniczych: Transport lotniczych i Silniki lotnicze.
Realizacja jednego z trzech kierunków studiów podyplomowych utworzonych w ramach projektu "Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu" została omówiona przez dr inż. Mirosława Grzelkę.
Zadanie 9 - organizacja zajęć fakultatywnych z zakresu matematyki i fizyki to najtrudniejsze pod względem logistycznym zadanie, zrealizowane w ramach projektu "Era inżyniera" - jego realizację przedstawił dr Marian Liskowski.
Drugą część konferencji rozpoczął mgr Krzysztof Olszewski, prezentując utworzoną platformę e-learningową. Platforma dysponuje już niemal 60 specjalistycznymi kursami  i jest zaczątkiem kształcenia na odległość, jakie chcemy zapewnić studentom i absolwentom Politechniki.
O zorganizowaniu trzymiesięcznych staży i praktyk dla 800 studentów opowiedzieli mgr inż. Monika Jakubiak oraz mgr Łukasz Fornalik, a mgr inż. Robert Przybylski przybliżył sposób działania platformy e-recruitment umożliwiającej przeprowadzanie rekrutacji i będącej pomostem pomiędzy pracownikami i pracodawcami.
W ramach projektu utworzona została również Społecznościowa Platforma Absolwentów, za pomocą której prowadzone mają być badania losów absolwentów uczelni.
Ogromnym zainteresowaniem studentów cieszyły się warsztaty z zakresu rynku pracy i szkolenia specjalistyczne - zadanie nr 13 przedstawiła mgr inż. Ewelina Janke.
W ostatnim wystąpieniu prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski omówił efekty realizacji szkoleń, staży, stypendiów dla kadry dydaktycznej uczelni i podsumował całość projektu.
Projekt "Era inżyniera" realizowany był od sierpnia 2008 r. do grudnia 2012 r. Projekt obejmował 20 zadań, których realizacja została opisana w publikacji pt. „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej. Raport końcowy".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

ZałącznikWielkość
Era inżyniera zad. 1 C.K. Wójcik.pdf989.02 KB
Era inżyniera zad. 2 A. Milecki.pdf3.99 MB
Era inżyniera zad. 4 J. Merkisz.pdf6.16 MB
Era inżyniera zad. 5 M. Ciałkowski.pdf3.22 MB
Era inżyniera zad. 7 M.Grzelka.pdf5.14 MB
Era inżyniera zad. 9 Matematyka M. Liskowski.pdf925.86 KB
Era inżyniera zad 10 K. Olszewski.pdf356.76 KB
Era inżyniera zad. 11 i 12 M.Jakubiak, Ł.Fornalik, R. Przybylsk.pdf969.19 KB
Era inżyniera zad. 13 E.Janke_.pdf1.94 MB
ERA INŻYNIERA RAPORT KOŃCOWY.pdf11.62 MB