bodrum escort escort bodrum malatya escort escort kayseri
RSS

Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska odniosła kolejny sukces w pozyskiwaniu środków finansowych   z programów Unii Europejskiej. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał projekt „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”. Wniosek został bardzo wysoko oceniony przez komisję weryfikującą projekty, uzyskał 7 lokatę wśród blisko 300 złożonych wniosków.

Projekt realizowany jest od sierpnia 2008 roku. Pełnomocnikiem Rektora do spraw projektu został prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. Za realizację projektu odpowiada    7 osobowy zespół oraz zespoły merytoryczne.

Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki, a przede wszystkim rynku pracy oraz poprawa jakości edukacyjnej Politechniki Poznańskiej.

Do końca 2012 roku w ramach projektu uruchomione zostaną nowe kierunki studiów, specjalności oraz studiów podyplomowych. Studenci otrzymają ofertę praktyk i staży oraz dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki. Na potrzeby projektu stworzona zostanie także innowacyjna platforma e-recruitment. Odbiorcami projektu będą także nauczyciele akademiccy, którzy dzięki kursom, szkoleniom, konferencjom i stażom w najlepszych ośrodkach światowych podniosą jakość swojego warsztatu dydaktycznego i naukowego. Projekt obejmuje ponadto szkolenia dla kadry zarządzającej uczelnią oraz wdrożenie modelu zarządzania jakością w uczelni.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zainteresowane są rozwinięciem skrzydeł swojej kariery do aktywnego udziału w zadaniach realizowanych w ramach projektu "Era inżyniera".

TWOJA ERA - "ERA INŻYNIERA"